Instalacije

Vodovodna instalacija

 • PVC cevi
 • Pocinkovane cevi
 • T-račve
 • Mufovi
 • Kolena
 • Dupli niplovi
 • Redukcije
 • Ventili
 • Spojnice

Plastične cevi su uvozne, viskokvalitetne, sa sertifikatom od proverenih proizvođača iz EU, neškodljive po zdravlje sa veoma dugim vekom trajanja.

 

 

Kanalizaciona instalacija

 • Cevi svih dimenzija
 • Lukovi
 • Kose račve
 • T-račve
 • Redukcije
 • Spojnice
 • Poklopci
 • Slivnici
 • Revizije
 • Sifoni
 • Gumice

Kanalizacione cevi i elemente koje možete naći kod nas proizvodi
Peštan Aranđelovac

 

 
 
  design by 2008